O nas - Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej wojsk polskich i radzieckich Szczecinek. Armia Szczecinek.

Idź do spisu treści

Menu główne

O nas

STOWARZYSZENIE  REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ WOJSK
POLSKICH I RADZIECKICH  SZCZECINEK.

     Zapoczątkowane została  przez grupę znajomych i  przyjaciół  w 2011roku. Od tego to czasu skromna  wizja grupy zapaleńców, zmieniła się w coraz prężniej działającą organizacje pozarządową, skupiając w swych szeregach ludzi szczególnie zainteresowanych historią militarną oraz dziejami wojskowości głównie terenu Szczecinka i okolic.

     Program i cele działalności zapisane w statucie były jedynie sformalizowaniem tego, co robiliśmy od dawna. Brakowało w Szczecinku organizacji, która mogłaby reprezentować dużą część środowiska osób zainteresowanych militariami, w tym również osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu.

   Wypełniliśmy tę lukę. Jesteśmy organizacją zrzeszającą grupę osób o różnorakich zainteresowaniach począwszy od historii wojskowości poprzez szeroko rozumiane militaria, aż po ulubione pojazdy militarne. Mamy kontakty z innymi stowarzyszeniami, grupami rekonstrukcyjnymi, ekipami niezrzeszonych i indywidualnymi miłośnikami wojskowości co niewątpliwie wpływa na integrację środowiska.

C E L E

Celem działania Stowarzyszenia jest:

pielęgnowanie historii militarnej regionu,
kolekcjonowanie pojazdów, sprzętu, umundurowania oraz odznaczeń militarnych,
promowanie miasta Szczecinka oraz szeroko pojęta działalność na rzecz powiatu
Szczecineckiego,
dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i militarnego ziemi
Szczecineckiej i regionu,
działalność kulturalna,
rozwój zainteresowań historyczno-militarnych i wspieranie członków stowarzyszenia w
tym zakresie,
inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz upowszechniania
historii militarnej regionu.

 
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

- organizowanie pokazów i wystaw ( sprzętu, odznaczeń, umundurowania militarnego)
- udział członków stowarzyszenia w pokazach, wystawach ,zjazdach ,zlotach,  wycieczkach
 wojskowych ,historycznych i militarnych,
- pozyskiwanie, gromadzenie i konserwowanie różnorodnego sprzętu militarnego,  
 historycznego              

- współprace z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
 masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, prowadzenie działalności
 informacyjnej, promocyjnej
- działania na rzecz promocji obronności i historii wojskowości,
- założenia i prowadzenie strony internetowej dotyczącej działalności stowarzyszenia.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego